Oczomyjki – Producent Apoloniusz

Oczomyjki są to urządzenia, które mają za zadanie chronić zdrowie i życie pracowników narażonych w pracy na kontakt z wszelkimi substancjami niebezpiecznymi, żrącymi, drażniącymi oraz z wysoką temperaturą. Myjki do oczu występują pod różną postacią. Najważniejszą ich funkcją jest wypłukiwanie z oczu wszelkich substancji niebezpiecznych dla naszego wzroku i zdrowia. Istotne jest by wybierać takie urządzenia, które spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz takie, które są zgodne z przepisami prawa europejskiego dla tych urządzeń.

Oczomyjki, podobnie jak prysznice bezpieczeństwa powinny być instalowane w miejscach, w których pracownicy są narażeni na kontakt z substancjami niebezpiecznymi, toksycznymi, wybuchowymi oraz łatwopalnymi. Znajdują one zastosowanie między innymi w przemyśle odlewniczym, w przemyśle chemicznym, lakierniczym i hutniczym. Oczomyjka powinna być instalowana również w miejscach, gdzie podczas produkcji uwalniane są pyły, a także w oczyszczalniach ścieków.

Dostępnych jest kilka wariantów tych urządzeń, które sprawdzą się w różnych miejscach, w zależności od zakładu pracy i potrzeb pracowników w nim pracujących. Dostępne są modele urządzeń montowane do ściany, montowane do podłogi oraz do blatu. W miejscach, gdzie mamy ograniczoną przestrzeń instalowane są urządzenia łączące funkcję oczomyjki oraz prysznica bezpieczeństwa. Należy pamiętać, iż stanowiska, gdzie instalowane są takie urządzenia jak myjka do oczu oraz prysznice bezpieczeństwa muszą być specjalnie oznakowane przeznaczonymi do tego znakami informacyjnymi. Zainstalowanie tych urządzeń pozwala na zwiększenie standardu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, dzięki czemu pracownicy nie będą odczuwać skutków i powikłań wynikających z dostania się do oczu substancji drażniących. Jest to obopólna korzyść, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Po zainstalowaniu oczomyjki i prysznica bezpieczeństwa warto przypominać cyklicznie pracownikom jak ważna jest higiena oczu i pozbywanie się substancji niebezpiecznych z naszego ciała.